Brazilian cycling songs at 88 BPM

Te Ver
 
Berimbau Metalizado