Brazilian cycling songs at 79 BPM

O Trem Azul
 
Mushi Mushi
 
É De Deus